.    logo_CMG_maly

Strona główna

NOWE NASADZENIA DRZEW WOKÓŁ ZU

Około 230 drzew iglastych i liścistach zostanie nasadzonych na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Prace rozpoczęły się 23 marca od strony ul. Jabłoniowej i będą się sukcesywnie przesuwać w kierunku obwodnicy. Oprócz ekologicznego aspektu tej akcji, istotny jest fakt, iż nowa zieleń przyczyni się do zastopowania wywienia odpadów lekkich z terenu ZU. Jest to kolejne działanie, po montażu nowych siatek i ogrodzeń, które ma ten problem ograniczyć. Nasadzenia są prowadzone w ramach rekompensaty przyrodniczej w Gdańsku z tytułu wcześniejszej wycinki pod budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

 

PLANOWE PRACE PRZY BIOFILTRZE

Informujemy, iż w dniach 16 - 23 marca 2015 r. Zakład Utylizacyjny przeprowadzi planową wymianę części materiału biologicznego w biofiltrze oczyszczającym powietrze procesowe pochodzące z hali kompostowania. Jak potwierdziły specjalistyczne badania olfaktometryczne (jesień 2014 r.) biofiltr jest elementem gdańskiej instalacji bardzo skutecznie redukującym zanieczyszczenia i odory pochodzące z kompostowni. Aby utrzymać jego wysoką efektywność niezbędna jest jednak cykliczna wymiana wsadu (mieszanka kory drzew i kompostu).

Więcej…