.    logo_CMG_maly

Strona główna

Komunikat dot. zamówienia publicznego

W związku z zaskarżeniem wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.01.2015 roku przez dwóch uczestników postepowania w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczącego “zaprojektowania, wybudowania i zarządzania, utrzymania i eksploatacji, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej”, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. postanowił wstrzymać decyzję o dalszych krokach dotyczących w/w postępowania  do ogłoszenia wyroku przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. 

 

Komentarz do doniesień prasowych

Poniżej komentarz Spółki w odpowiedzi na doniesienia prasowe dot. prowadzonego przetargu na obsługę informacyjno-promocyjną dla Zakładu Utylizacyjnego oraz projektu budowy spalarni odpadów w Gdańsku. 

Więcej…