.    logo_CMG_maly

Strona główna

Zapraszamy na konferencję dot. projektu spalarniowego

„Strategiczny element gospodarki odpadami dla regionu – Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Gdańsku” - ekspercka konferencja pod takim tytułem odbędzie się 26.11.2015 r. w Domu Technika NOT. Gospodarzami wydarzenia są Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

Więcej…

 

Ministerialny certyfikat dla kompostu produkowanego przez ZU

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, jako jeden z pierwszych w Polsce, uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczającą do obrotu organiczny środek poprawiający właściwości gleby. Jest to końcowy produkt procesu kompostowania odpadów mokrych segregowanych przez mieszkańców. Planowane już jest jego zastosowanie na szerszą skalę przy utrzymaniu gdańskiej zieleni.

Więcej…